skip to Main Content

Digital Food & Beverage

Chúng tôi cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể dành cho Nhà hàng & Các chuỗi bán lẻ.

Giúp các chuỗi nhà hàng có thể tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại với chi phí phù hợp nhất.

Đơn giản hóa - Số hóa F&B

Giải pháp chúng tôi mang đến đi từ hạ tầng công nghệ, các phần mềm để quản lý vận hành, các công cụ để thu thập thông tin khách hàng và sau cùng là công nghệ xử lý dữ liệu để Marketing 1 cách thông minh, hiệu quả.

Bộ NGŨ giải pháp liên kết hoàn thiện

WiFi Marketing

POS

Loyalty

Chatbot

CRM

Khách hàng & Đối tác

null

The Coffee House

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing cho chuỗi

null

SC VIVO City

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing.

null

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing.

null

Chill Skybar

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing.

null

Nhà hàng Việt Phố

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing.

null

Cầu Đất Farm

Cung cấp giải pháp hạ tầng WiFi Marketing.

Back To Top